Viljandi Lennuklubi
Viljandis on võimalik õppida ülikerglennuki piloodiks. Ehk peale koolituse läbimist võid lennata kuni kahekohalise väikelennukiga, mille maksimaalne stardimass on 472,5 kg või tulevaste nõuete kohaselt loodetavasti 600 kg. Vastava klassi lennukid on väga populaarsed just klubilennunduses, sest nende ülalpidamisekulud ei ole kõrgemad, kui autol. Lennukite hinnad algavad 10 000 EUR ning olenevalt varustusastmest küündivad sadade tuhandete eurodeni. Kuid hästi varustatud kahekohaline ülikerglennuk, mille kiirus  jääb 180 km/h juurde maksab kasutatuna ca 40 000 EUR, uue lennuki hind algab ca 75 000 EUR-st. Kuna ülikerglennuk on kerge, kuid enamasti võimsate mootoritega (kõige populaarsem 100 hp Rotax 912), siis piisab nii stardiks, kui ka maandumiseks 400 m muruplatsist. Mistõttu saab nii kohalikel, kui ka Euroopa reisidel maanduda odavatel klubilennuväljadel ning ei pea ilmtingimata minema rahvusvahelisele lennuväljale.

Koolitus käigus läbitakse teooria kursus ning praktiline väljaõpe. Teooria osa koosneb järgmsitest õppeainetest:

Jrk. nr. Õppeaine                                          

Tundide arv

Lennundusalased õigusaktid

8

Õhusõidukite üldehitus

8

Aerodünaamika (ülikergõhusõiduki)

8

Lennu planeerimine ja teostamine

8

Navigatsioon

8

Meteoroloogia

16

Ülikerglennukite ehitus

16

Ülikerglennuki käitamine

8

Inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud

8

Raadiotehnika

4

Raadioside eesti keeles

24

Raadioside inglise keeles (lisaainena)

20 (vabatahtlik)

 
Enamus õppeainetes tuleb sooritada nii koolieksam, kui ka riiklikud eksamid Lennuametis.
30 h praktilise väljaõppe jooksul õpitakse nii põhilisi lendamise manöövreid (tõus, maandumine, marsruuutlend jne), kui ka eriolukordades käitumist nagu mootoririke, sattumine halbadesse ilmastikutingimustesse jne. 30 h-st vähemalt 6 h peavad olema soololennud. Praktiline õpe viiakse läbi Saksamaal toodetud ülikerglennukil Ikarus C-42 ES-UCB.

Koolituse kestvus oleneb õpilase enda pealehakkamisest ning ka ilmaoludest, kuid keskmiselt tuleb arvestada 1-2 aastaga. Teooria koolituse hind on 750-1000 EUR (olenevalt rühma suurusest) ning praktiline osa maksab 120 EUR/h (sisaldab lennuõpetaja tasu), tasumine toimub kuus lennatud tundide alusel.

Koolituse alustamise tingimuseks on tervisetõend klass 2 olemasolu- saab teha siin, vanus loa taotlemisel vähemalt 17 (ehk alustada saab ka varem).

Viljandi Lennuklubi MTÜ koolitab Lennuameti poolt välja antud koolitusloa VA 571-2RK2020-1 alusel.

Rohkem informatsiooni e-posti teel info@viljandilennuklubi.ee või Erki Lember +372 53585360.

Kui piloodiluba käes, siis on võimalik lennata lennuklubi lennukitega või soetada endale oma isiklik "raudlind". Pakkumisi leiab siit. Klubi liimele maksab Ikarus C-42 rent 90 EUR/h. Kui soetate endale isikliku õhusõiduki, siis tuleb arvestada ca 45-60 EUR/h (15-17 l/h kütus 98, kindlustus 400-3000 EUR, hooldus 250-500 EUR aastas, angaari koht ca 500 EUR aastas).Tunnihind oleneb otseselt amortisatsioonist, kuna lennukite mootoritele on sätestatud nii töötundide, kui ka kalendaarne ressurss, siis on mõistlik see tunnihinda sisse arvestada. Rotax 912 ULS puhul on see 15 aastat ja 2000 h.